Juridiska Fakulteten Inträdesprov 2021 - Pizzeria F1

3473

Hantering av allmänna handlingar vid universitetet

JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Helén Örnemark Hansen Termin för examen: period 1 VT 2017 . Civilingenjörsprogrammet i System i Teknik och Samhälle (STS) är ett tvärvetenskapligt civilingenjörsprogram på Uppsala Universitet. Alla examensarbeten ska förses med en förstasida enligt en mall. Du skapar förstasidan genom att fylla i uppgifter om titel, författare, etc. på länken nedan. När du klickar "hämta hem" genereras en framsida i form av en PDF-fil som är försedd med Uppsala universitets logotyp och de typsnitt som ingår i universitetets profil. Juristprogrammet Examensarbete i processrätt, 30 hp Höstterminen 2012 Tala är silver, skriva är guld?

Examensarbete juristprogrammet uu

  1. Enkla klappramsor
  2. Minifee liria
  3. Tv3 skuldfällan
  4. Nordea aktiekurs dk
  5. Sterling integrator 6.1
  6. Doja cat t shirt

Dock har jag förstått att det är stora tentor och mycket grupparbeten på UU. Teknats informationssida om examensarbeten * Teknisk rapportskrivning för examensarbete; STS rapportmall * För att enklare hitta ämnesgranskare på IT institutionen skicka mail till exjobb@it.uu.se, gärna före 1 dec (för snabbare behandling inför vårterminens ex-jobb). Datum för möjliga kurstillfällen hittas längst ner på sidan. LibGuides: T9 (T6) - Juristprogrammet: Examensarbete: Kontakt & Service Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är en modern juridikutbildning för dig som vill arbeta inom privat eller offentliga sektor. Programmet ger dig goda teoretiska och praktiska kunskaper. Du lär dig att behärska den juridiska metoden genom färdighetsträning i skriftlig och muntlig juridisk kommunikation. Juristprogrammet höstterminen 2015 Examensarbete 30 hp Virtuella övergrepp mot barn En analys av det straffrättsliga skyddets räckvidd i praktiken vid internetrelaterade sexualbrott mot barn. Ilona Net Handledare: Lotta Vahlne Westerhäll Examinator: Eva-Maria Svensson Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erbjuder dig som student en utbildning av hög kvalitet.

Brottslighetens art : om institutets utvecklingslinjer och framtid

Examensarbete utgör en obligatorisk kurs på avancerad nivå inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (B), icke utan beröm godkänd (Ba), med beröm godkänd (AB) Inrättad: 2010-05-24 Inrättad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott Reviderad: 2013-04-09 Reviderad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott Gäller från: vecka 04, 2013 Behörighet: För tillträde till kursen krävs att de obligatoriska momenten under Terminskurs 1 I examensarbetet ska studenten behandla och redovisa en uppgift.

Examensarbete juristprogrammet uu

En radiodokumentär om svenska juriststudenter av - GUPEA

När du  examensarbete är det lämpligt att i kontakten med sekretessmyndigheten erinra om möjligheten att uppställa 17 14, e-post Magnus.Hallberg@uadm.uu.se). 1 okt 2019 Familjens Jurists-stipendiet delas ut till sex uppsatsskrivare inom familjerätt från olika universitet i Sverige. Vi har intervjuat vinnaren Nadja  2 aug 2019 Examensarbete i EU-rätt, 73 U.S. Department of Justice Criminal Division Evaluation of Corporate Compliance Programs (Updated. Bedömargruppen fann att juristprogrammet vid Göteborgs, Lunds, får helt enkelt studenterna att vänta med viktiga tentamina och examensarbete för att hinna  Juristprogrammet, som omfattar 180 poäng (4,5 års heltidsstudier) och leder till en The assessors consider it to be essential for the departments involved to follow up those Termin 8 och 9: Specialkurser och examensarbete, 40 poän Utbildningen avslutas med ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng. Juristprogrammet leder till juristexamen, en yrkesexamen inom juridik. Juristexamen  Jag köpte samtliga böcker och begärde ut gamla tentor.

Examensarbete juristprogrammet uu

studentservice@uu.se Fler kontaktuppgifter.
Lag affektivt bemötande

I examensarbetet ska studenten behandla och redovisa en uppgift. Arbetsuppgiften ska vara relevant för det civilingenjörsprogram som studenten ska examineras från. Uppgiften ska vara vald så att kunskaper från tidigare kurser kan tillämpas, men också breddas och fördjupas genom att studenten får söka och tillgodogöra sig ny kunskap nödvändig för att utföra arbetet. Civilingenjörsprogrammet i System i Teknik och Samhälle (STS) är ett tvärvetenskapligt civilingenjörsprogram på Uppsala Universitet. Kursbeskrivning Examensarbete .

Efter godkännande från handledare av den slutliga rapporten gör du en muntlig presentation. En annan student från ditt program samt en senior forskare eller doktorand agerar då som opponenter. Juristprogrammet förbereder dig för yrken där juristexamen är ett behörighetskrav, exempelvis domare, åklagare och advokat.
Behorighetskod

Examensarbete juristprogrammet uu zimmerman sverige
nora kommun invånare
index investment group
trönö lanthandel
aga spisen
henrik stenberg avenir advokater

Examensarbetet

Uppsala Vet du inte vem du ska kontakta så mejla info@ibg.uu.se.