Psykiatri - V8-biblioteken

5206

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV AFFEKTIVA

Prevalensen för bipolär I (depression + mani) och för bipolär II (depression + hypomani) uppskattas vardera till 0,7%. Därtill kommer bipolära spektrumtillstånd (cirka 1%). Vid cyklotymi förekommer affektiva svängningar som inte uppfyller kriterier för bipolär sjukdom och tillståndet är vanligare hos släktingar till Etiologi och patogenes. Betydande genetisk komponent: Släktingar till en person med bipolär sjukdom har en livstidsrisk på 40–70 % för monozygota tvillingar och 5–15 % för förstagradssläktingar Bipolär sjukdom Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Riktlinjerna har målsättningen att ge klinisk vägledning och fördjupad kunskap för kliniker som kommer i kontakt med bipolär sjukdom på sjukhus, specialmottagningar eller allmänna vuxen- och barnpsykiatriska mottagningar. Riktlinjerna är i första hand skrivna för vuxenpsykiatrer, men de är även tillämpliga för 4.

Bipolär sjukdom etiologi

  1. Astra 120
  2. Valve index
  3. Hur långt tid tar det att skicka ett brev i sverige
  4. Var ligger vaxjo
  5. Förståelse engelska

Då etiologin för bipolär sjukdom tillskrivs biologiska variabler, manifesteras dock sjukdomen genom beteenden där stora förändringar inom perception, attityder, personlighet, sinnesstämning och kognitioner kommer till uttryck (Jamison och Goodwin 2007). (2014) har en person med bipolär sjukdom under sin depressiva period en ökad suicidrisk, statistik visar att så mycket som var fjärde suicid är till följd av bipolär sjukdom. Etiologi Läkemedelsboken (2015) menar att orsaken till bipolär sjukdom inte är fastställd trots sjukdomens långa historia. Bipolär sjukdom är inte bara en personlig tragedi för den drabbade individen, utan kan också vara oerhört omstörtande för dem som finns runtomkring den som är sjuk.

Bipolär sjukdom : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Häftad, 2018. Skickas inom 7-10 vardagar.

Bipolär sjukdom etiologi

Bipolär sjukdom Gothia Kompetens

Bipolär sjukdom kan utlösas av yttre händelser, stress och allmänna påfrestningar och börjar synas i tonåren. Sjukdomen är livslång. Risken att någon gång i livet insjukna i bipolär sjukdom är en till två procent och är lika vanlig i hela världen.

Bipolär sjukdom etiologi

Under samtalen får du lära dig mer om bipolär sjukdom och de symtom som hör till sjukdomen. Även familj och syskon får komma till BUP. Ni får prata om olika situationer som kan uppstå när någon mår dåligt och hur ni ska göra för att hantera dem. Familjen får också veta mer om vad de kan göra för att stötta dig på bästa sätt. Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som periodvis förhöjer stämningsläget till MANIeller lindrigare HYPOMANI. Samma individer drabbas vanligen också av allvarliga DEPRESSIONER men symtom på depression kan även förekomma i maniska perioder, alternativt kan episoderna vara blandade med intensiva och snabba växlingar mellan dessa lägen.
Importera bil från usa flyttgods

Bipolär Ordagrant tvåpolig. Syftar på den grupp depressions-sjukdomar som har episoder med både sänkt och förhöjt stämningsläge.

Även familj och syskon får komma till BUP. Ni får prata om olika situationer som kan uppstå när någon mår dåligt och hur ni ska göra för att hantera dem. Familjen får också veta mer om vad de kan göra för att stötta dig på bästa sätt. Bipolär sjukdom Bipolär sjukdom karakteriseras av återkommande episoder av förhöjt stämningsläge och aktivitetsnivå, kallade mani eller i lindrigare fall hypomani, som i de flesta fall växlar med episoder av depression (Adler (Red.), 2014). Bipolär sjukdom klassificeras både i ICD-10 och i DSM-5 (American Psychiatric Association.
Kumulativa rekvisit exempel

Bipolär sjukdom etiologi theory and methods in political science pdf
högskoleingenjör byggteknik flashback
kan jag förlora mitt svenska medborgarskap
protestera mot trump i sverige
cj cdmx
roliga böcker storytel
vilket datum skatteåterbäring 2021

Folkpensionsanstaltens beslut - Kela

Differentialdiagnoser till bipolära sjukdomar är främst unipolär depression, ADHD, schizoaffek-tiv sjukdom, emotionellt instabil personlighets-störning samt enstaka hypoman eller manisk 2019-01-09 Du måste använda en webbläsare med stöd för Javascript för att kunna visa den här sidan.